Door onze eigen levensloop hebben we ontdekt dat opgroeiende jongeren een omgeving nodig hebben waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen

Wij werken vanuit onze christelijke identiteit. Waarden die wij heel belangrijk vinden zijn: iedere jongere is waardevol en uniek, iedere jongere moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en iedere jongere heeft recht op een veilige en vertrouwde omgeving. In ons gezinshuis hebben we plaats voor 4 jongeren.

Wij willen die veilige, vertrouwde én professionele omgeving bieden waar iedereen zichzelf mag zijn en zich thuis kan voelen. Waar we respectvol met elkaar omgaan en er aandacht is voor ieder individu.

Wij geloven dat alleen vanuit deze basisveiligheid gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de jongere.

We bieden hulp aan jongeren die uit moeilijke omstandigheden komen. De kracht van ons gezinshuis is dat we zoveel mogelijk lijken op een gewoon gezin.

Door onze eigen levensloop hebben we ontdekt dat opgroeiende jongeren een omgeving nodig hebben waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen, waarin de mensen om hen heen betrouwbaar zijn en in hun geloven.

De jongere staat bij ons centraal. Er wordt gekeken naar de behoeftes en naar de mogelijkheden van de jongere. We vinden het belangrijk om samen op weg te gaan en maatwerk te leveren voor ieder persoonlijk. Wat voor de een vanzelfsprekend en gemakkelijk is, kan voor een ander moeilijk en uitdagend zijn.

Binnen de grenzen en de mogelijkheden van iedere jongere gaan we op zoek naar groei, zodat hij/ zij dichter bij zijn eigen identiteit en persoonlijkheid kan komen en een zo zelfstandig mogelijk persoon wordt.