Christiaan en Annita Appelo

Hierdoor hebben we mogen ervaren hoe geweldig het is om jongeren in een gezinssituatie een veilige, betrouwbare en duidelijke omgeving te bieden

Christiaan en Annita

Wij zijn Christiaan (1961) en Annita (1962) Appelo. Wij zijn getrouwd in 1983 en hebben twee volwassen kinderen: Harwin en Christien. Harwin is getrouwd met Margriet en Christien woont zelfstandig. Ook hebben we nog drie prachtige kleinkinderen waar wij ook erg van kunnen genieten.

christiaan-annita
Christiaan en Annita

Al langere tijd hebben wij te maken gehad met jongeren die een thuis zoeken. Via Yorneo zijn we lange tijd pleegouders geweest en via Margriet maakten we kennis met gezinshuiszorg.

Hierdoor hebben we mogen ervaren hoe geweldig het is om jongeren een veilige, betrouwbare en duidelijke omgeving binnen een gezin te bieden. Om deze jongeren op te laten groeien als mensen die een toekomst in de maatschappij hebben en goed kunnen functioneren op allerlei gebieden.

Het is een voorrecht als je mag zien hoe jongeren kunnen groeien naar zelfstandigheid en stevige individuen worden met een eigen identiteit als ze in een omgeving zijn die ze daar bij stimuleert en ruimte biedt.

Ons verlangen is om, met ons huis en gezin, een werkplaats te zijn voor jonge mensen. Een plaats waar je je geliefd mag voelen, mag leren door oefenen, fouten maken, je zelf mag ontdekken. Daar worden wij enthousiast van!

Hiervoor willen we ons graag samen als echtpaar inzetten in de vorm van een gezinshuis.

Margriet Appelo

Voor mij een ideale combinatie, werken in een kleine gezinsvorm en meewerken aan het groeien van een kind.

Margriet Appelo
Margriet Appelo
Margriet Appelo

Ik ben Margriet Appelo (1988) en getrouwd met Harwin Appelo. Samen hebben we drie kinderen en wonen we in het voorhuis van de woonvorm Woon Met Ons in Smilde. Ons huis staat naast het gezinshuis, dus wij zijn buren!

De eerste kennismaking met jeugdzorg was bij mij ouders. Mijn ouders waren pleegouders van meerdere kinderen.

Na het behalen van mijn middelbare schooldiploma wist ik niet goed wat ik wilde doen. Ik heb er toen voor gekozen om een jaar te gaan werken voor Youth for Christ.Het was een tussenjaar waarin ik mijn stagen stage gelopen in een jongerencentrum in een achterstandswijk. Uiteindelijk heb ik besloten om de opleiding SPW te gaan doen met als eerste stage in een instelling van Accare.

Tijdens deze stage maakte ik kennis met het opgroeien van kinderen in een instelling in plaats van in een (pleeg)gezin. Ik vond het erg moeilijk om een kind een vorm van liefde te mogen geven in de wooninstelling omdat ik mij daar beperkt voelde. Daarnaast zag ik ook dat het kind zelf een belangrijke factor mistte, namelijk een gezin.

Toen ik in aanraking kwam met een gezinshuis en daar ben gaan werken, ontdekte ik hoe je kinderen kunt helpen binnen de kracht van een gezin. Voor mij de ideale combinatie: werken in een kleine gezinsvorm en meewerken aan de groei van een kind.

Oproeien in een gezinshuis betekent dat kinderen de ervaring van een gezin en alles wat daarbij komt krijgen. Een intieme en veilige vorm waarin iedereen zich mag ontwikkelen en waar we samenwerken.