Christiaan en Annita Appelo

Hierdoor hebben we mogen ervaren hoe geweldig het is om kinderen in een gezinssituatie een veilige, betrouwbare en duidelijke omgeving te bieden

Christiaan en Annita

Wij zijn Christiaan (1961) en Annita (1962) Appelo. Wij zijn getrouwd in 1983 en hebben 2 volwassen kinderen: Harwin en Christien. Harwin is getrouwd met Margriet en Christien woont nog thuis. Naast alle kinderen in ons eigen huis hebben we ook nog 3 prachtige kleinkinderen waar we ook erg van kunnen genieten.

christiaan-annita
Christiaan en Annita

Al langere tijd hebben wij te maken gehad met jongeren die een thuis zoeken. Doordat we gestart zijn bij Yorneo als pleegouders, hebben we hier mee te maken gehad, maar ook zijn we via Margriet in contact gekomen met gezinshuiszorg.

Hierdoor hebben we mogen ervaren hoe geweldig het is om kinderen in een gezinssituatie een veilige, betrouwbare en duidelijke omgeving te bieden waar ze kunnen groeien als kinderen die een toekomst in de maatschappij hebben en goed kunnen functioneren op verschillende gebieden.

Het is een voorrecht als je mag zien hoe kinderen kunnen groeien naar zelfstandigheid en stevige individuen worden met een eigen identiteit als ze in een omgeving zijn die ze daar bij stimuleert en ruimte biedt.

Ons verlangen om met ons huis en gezin een werkplaats te zijn voor jonge mensen was al jaren aanwezig. Een plaats waar je mag oefenen , fouten maken, leren, je geliefd voelen, je zelf mag ontdekken is waar we enthousiast voor zijn.

Hiervoor willen we ons graag samen als echtpaar inzetten in de vorm van een gezinshuis.

Margriet Appelo

Voor mij een ideale combinatie, werken in een kleine gezinsvorm en meewerken aan het groeien van een kind.

Margriet Appelo
Margriet Appelo
Margriet Appelo

Ik ben Margriet Appelo (1988) en getrouwd met Harwin Appelo. Samen hebben we 3 kinderen en wonen in Assen. De eerste kennismaking met jeugdzorg was bij mij ouders.

Mijn ouders waren ook pleegouders van meerdere kinderen. Na mijn vmbo wist ik niet goed wat ik zou doen. Ik heb er toen voor gekozen om een jaar te gaan werken voor Youth for Christ.

Het was een tussenjaar waarin ik zou gaan ontdekken wat ik hierna wou en ik heb mijn stage gelopen in een jongerencentrum in een achterstandswijk. Uiteindelijk heb ik besloten om de Spw te gaan doen met als eerste stage in een instelling van Accare.

Daar leerde ik het opgroeien van een kind in een instelling in plaats van een gezin. Ik vond dit erg moeilijk omdat ik mij daar beperkt voelde om het kind een vorm van liefde te kunnen aanbieden en ik vond dat het kind een belangrijk gedeelte miste, een gezin.

Toen ik in aanraking kwam met een gezinshuis en daar ben gaan werken, ontdekte ik hoe je deze kinderen kunt helpen binnen de kracht van een gezin. Voor mij een ideale combinatie, werken in een kleine gezinsvorm en meewerken aan het groeien van een kind.

Op deze manier hebben kinderen de ervaring van een gezin en alles wat daarbij komt. Een hele intieme, veilige vorm waarin iedereen kan ontwikkelen en waar we samenwerken.