Een gezin dat ervaring heeft met opnemen van kinderen in je gezin en ze de ruimte kunnen geven om hun eigen identiteit te zoeken en bewaren

 • een veilige, warme en betrouwbare omgeving waarin jongeren kunnen groeien naar volwassenheid
 • vaste mensen die 24 uur per dag aanwezig zijn en waar ze op terug kunnen vallen
 • betrouwbare omgeving
 • structuur vanuit het gezinsleven
 • respect als persoon en op hun beurt leren respect hebben voor de mede mens
 • verantwoordelijkheden laten leren, passend bij de leeftijd
 • gewone dagelijkse gang van het gezin leren kennen
 • een open kans voor de toekomst in deze maatschappij
 • een sterk gezin dat veel heeft mee gemaakt, maar steeds met elkaar de verbinding blijven zoeken en de kracht hebben om weer door te gaan
 • een gezin dat ervaring heeft met opnemen van kinderen in je gezin en ze de ruimte kunnen geven om hun eigen identiteit te zoeken en bewaren
 • een gezin met een groot netwerk, ook jonge mensen die betrokken zijn en mee willen denken en helpen
 • vaste begeleiders die ervaring heeft met samenwerking pleegzorgwerkers, voogden, biologische ouders
 • inzet om contact te onderhouden tussen de jongeren en hun biologisch netwerk
 • vaste begeleiders met veel opvoedingservaring, die erg leergierig zijn naar meer kennis in de ontwikkeling van het kind en de problematiek