…informatie verzamelen, kennismaken en overleg binnen ons team

Wij werken samen met zorgaanbieder Yorneo. Zij maken de match tussen een jongere en een gezinshuis.

Yorneo logo

Per aanmelding zullen wij een procedure volgen om zo goed mogelijk te kunnen bepalen of het desbetreffende kind in ons gezinshuis en bij onze manier van begeleiden past.

Deze procedure bestaat uit een aantal stappen van informatie verzamelen, kennismaken en overleg binnen ons team.

Als alle betrokkenen na het kennismakingsgesprek gemotiveerd zijn om met elkaar verder te gaan, wordt de procedure verder in gang gezet.